08.08.2020 Sochi(RUS) LINDA

28.08.2020 Moscow(RUS) LINDA

 

 

 

 26.09.2019 Moscow(RUS) LINDA

 27.09.2019 Ekatenburg(RUS) Royal Pub LINDA

 11.10.2019 Sochi(RUS) Sochi-kazino LINDA

 18.10.2019 Vologda(RUS) LINDA

 19.10.2019 Kotlas(RUS) LINDA

 23.10.2019 Samara(RUS) LINDA

 24.10.2019 Kazan(RUS) LINDA

 25.10.2019 St-Petersburg(RUS) LINDA

 26.10.2019 Moscow(RUS) ICON Club LINDA

 02.11.2019 Kirov(RUS) LINDA

 24.11.2019 Izhevsk(RUS) LINDA